TR EN FR

Sosyal Sorumluluk Bilinci

Günümüzde yaşam koşullarının geldiği noktada, sosyal refahın korunması adına kurumlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Çevre, sağlık, eğitim, ekonomi gibi temel yaşamsal olgulara dair gösterilen kurumsal duyarlılıklar, toplumsal refah seviyesinin artırılmasında büyük rol oynamaktadır.

 

Çevresel Bilinç

M Grup, çevre konusunda çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Tüm projelerinde çevresel atığa, fiziksel veya kimyasal kirliliğe yol açabilecek tüm unsurları önlemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Projelerinde yer verdiği geniş yeşil alanlar ile daima nefes alan ve aldıran mekanlar yaratma çabasında olan M Grup, sağlıklı toplumlar için mutlaka temiz bir çevre gerektiğine inanmaktadır.

 

Eğitim Bilinci

 

Sağlıklı bir toplum için eğitimi de olmazsa olmaz olarak gören M Grup, bilinçli toplumların iyi eğitimli gençler tarafından oluşturulacağına inanmakta ve bu konuda gerekli duyarlılığı göstermektedir. Kurulduğu günden bugüne çalışmalarını titizlikle sürdüren M Grup, etiğim bilinci konusunda faaliyetlerini artırarak sürdürmeyi hedeflemektedir.